OUR SERVICES

TARATERA offers turnkey solutions in medical cannabis growing facility, design, construction, education, new strains creation, extraction lab design and more. Our consultancy service intended for government, medical and pharmaceutical companies, and universities on cannabis growing technique, facility and extraction. As well as comprehensive post-construction care package which includes but not limited to troubleshooting and quality control for the existing crops as well as creating namesake signature strains and stabilize their phenotypes for specific medical uses.

ธาราเธราเสนอทางออกที่ครอบคลุม และครบครันในทุกความต้องการของการปลูกต้นกัญชาทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และการศึกษาวิจัยขององค์กร ตั้งแต่การออกแบบห้อง หรือโรงเรือน สำหรับปลูกกัญชา ทั้งระบบเปิดและระบบปิด ไปถึงการก่อสร้าง การดูแลระบบและต้นกัญชา ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ การสกัดสารสำคัญอันมีสรรพคุณทางยา หรือแม้กระทั่งผสมสายพันธุ์ กัญชาทางการแพทย์ใหม่ๆ เรายินดีเสนอบริการ การออกแบบ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยที่สามารถปลูกกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

GROWING AND LAB FACILITY LAYOUT DESIGN

TARATERA is a team of experts in greenhouse architecture and master growers with experience in the cannabis industry and its necessities. Every project requires a different method of construction for its specific needs. Grow rooms, cloning station, cure and dry chamber to labs and extraction facilities. Professional Architects at TARATERA will provide the design of complex hydroponic pipeworks, automated lighting, water filtration and storage, climate control system, electrical, air and odor management, disposal of organic waste and chemical fertilizer. Allow us to help you determine and manage the most suitable construction option that is specifically tailored to your situation. From the inside and out, we can help you establish a brick-and-mortar location for your cannabis growing facility that is up to code and streamlined for production with an emphasis on context and sustainability, tailored to your unique situation and ensure maximum operational efficiency.

ธาราเธรานั้นประกอบด้วยนักออกแบบ สถาปนิก และบุคลากรที่มีความรู้ในอุปกรณ์การปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ เราเชื่อว่าในทุกโครงการนั้นต้องการการออกแบบที่แตกต่าง เพื่อตอบบริบทที่เฉพาะเจาะจง ทั้งห้องปลูก ห้องอนุบาลต้นอ่อน ห้องตากแห้งและบ่ม จนถึงห้องแล็บและห้องสกัดสารสำคัญ ระบบไฮโดรโปร์นิก ระบบกรองและพักน้ำ ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบไฟฟ้า ระบบให้แสงสว่าง การออกแบบระบบระบายอากาศ การจัดการของเสียทางเคมีและกลิ่น และอื่นๆ ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบให้ผ่านข้อกำหนดขององค์กรอาหารและยา เรายินดีที่จะนำเสนอผลงานที่ลงตัวและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และยังเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงสถานที่ตั้ง มาตรฐานสากล ความยั่งยืน และและจำนวนผลผลิตต่อต้นทุนอีกด้วย

EQUIPMENT & VENDOR SELECTION

TARATERA team member is among the first in the growing equipment business and had gained enormous experience with a great variety of growing equipment brands, our diverse experience in the industry has provided us with extensive knowledge in equipment and vendor resources. We also fabricated our own LED light thus ensures quality, features, and value, with a maintenance team which is very familiar and experienced with the items. One can be assured in our decisions of vendors and equipment providers.

สมาชิกผู้ก่อตั้งธาราเธรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่ได้สะสมความรู้และประสบการณ์มากมายกับอุปกรณ์ปลูกต้นกัญชา ทางการแพทย์ จากการทดสอบและลองใช้จริงในสภาวะต่างกัน เป็นระยะเวลานานซึ่งความรู้เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการเลือกสรร อุปกรณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เราเองยังมีแผนกสร้างระบบไฟที่ใช้ในการปลูกของตนเอง ซึ่งเรามั่นใจว่าเราจะสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างทั่วถึงในราคาที่ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงเรายังมีทีมซ่อมแซมบริการนอกสถานที่ ซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานกับสินค้าลูกค้าจึงมั่นใจได้กับการเลือก อุปกรณ์การปลูกต้นกัญชาทางการแพทย์ในห้องปลูกของท่าน

CONSTRUCTION MANAGEMENT

From dreams to plans and plans to reality, TARATERA pride ourselves for our turn-key services. Provide ground-up consultancy on grow facility design to construct the finishing products. Before the legalization of medical cannabis in Thailand, our team members had been working in the construction industry, which provided us the knowledge and experience on the construction of the cannabis growing facility. Our specialized skills allowed us to oversee the planning, design, and construction of the project from it’s beginning to the end and is able to control a project’s timeline, cost, and quality of a certain facility.

จากความฝันสู่แบบแปลน จนถึงการก่อสร้างห้องปลูกกัญชาขึ้นจริงธาราเธราภูมิใจในบริการที่ครบทุกด้านในการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ของเรา ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการทำงานจริงในสาขาก่อสร้าง และออกแบบเป็นเวลาหลายปีก่อนที่ภาครัฐจะเปิดช่องทางในการปลูก และวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบ ก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งงานในงบประมาณ และระยะเวลาที่ได้รับ กำหนดมา ในคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล

CREATING NEW SIGNATURE STRAINS AND STABILIZES THEIR PHENOTYPES FOR A SPECIFIC PURPOSE

Cannabis can be used medically in a wide spectrum of means, thus, breeding new specific strain for our clients to suit their needs is crucial. Either Sativa, Indica or Hybrid, TARATERA is able to fine-tune the crossing of multiple strains to yield the most preferable characteristic of the plants and breeding new strain with aim on highlighting different THC and CBD percentage to different medical proviso or strengthen plant’s immunity to withstand certain environments such as extreme heat, humidity or pests.

จากผลงานวิจัยที่รองรับอยู่สรรพคุณทางยาของกัญชาสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ได้มากมาย การผสมพันธุ์กัญชาเพื่อสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการตอบสนอง ความต้องการที่แตกต่างกันออกไปของลูกค้าแต่ละองค์กร ทั้งพันธุ์ Sativa, Indica หรือ Hybrid ก็สามารถนำมาผสมพันธุ์กันเพื่อสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ประสงค์ไว้ เช่น อัตราระหว่าง THC และ CBD สำหรับการรักษาที่แตกต่างกัน หรือการผสมข้ามสายพันธุ์ เพื่อเสริมภูมิต้านทานของต้นไม้ต่อปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ความร้อน ความชื้น หรือแมลงศัตรูพืช

TEAM DEVELOPMENT

Like any business, your bottom line is only as good as your staff. And in the medical cannabis industry, hiring and retaining qualified, professional employees is essential. TARATERA can help you throughout the hiring and training process, helping to identify excellent candidates, prepare training processes and materials and help establish human resources policies. And, we will advise you on how to roll out new policies and procedures so that all employees are updated with all new rules and regulations.

เราเข้าใจว่าทุกองค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่มี คุณภาพ และในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ การคัดเลือก จัดจ้าง และดูแลบุคลากรที่มีความชำนาญนั้นสำคัญอย่างที่สุด เรายินดีจะช่วยคุณในการจัดหา ฝึกฝน และให้ความรู้บุคคลากร ที่รับผิดชอบดูแล ต้นกัญชาขององค์กร รวมถึงฝึกสอนเพื่อให้สามารถ นำองค์ความรู้ไปดูแลต้นกัญชา และต่อยอดในการสอนผู้สนใจรุ่นต่อๆไป ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเพาะจนเก็บเกี่ยวและสกัดสารสำคัญเพื่อใช้ในการแพทย์

CANNABIS EDUCATION FOR UNIVERSITIES AND MEDICAL PERSONNEL

With TARATERA’s expert knowledge, we are able to thoroughly educate our clients, either University’s students who are keen on the subject or medical personnel who wish to continue the process of cannabis cultivation and extraction by themselves. We can guide you to the right high-quality seeds, provide guidelines and recommendations on setting up your facilities the right way. Educating on cannabis on its lifecycle of the growing process, cloning, low-stress training, breeding, seeds feminizing, extraction and many more.

ธาราเธราสามารถให้ความรู้ทางวิชาการ ทั้งนิสิต นักศึกษา ในภาคมหาวิทยาลัย หรือบุคคลากรทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ หรือหน่วยงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจ ในการเลือกสายพันธุ์ ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ขยายพันธุ์ ผสมพันธุ์ และสกัดสารสำคัญจากต้นกัญชาทางการแพทย์ เป็นบริการที่แนบไปด้วยกับการสร้างโรงเรือนปลูกกัญชากับเราเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราทุกหน่วยงานจะสามารถนำความรู้ไปต่อยอด และสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ ให้แก่บุคลากรหรือลูกศิษย์ในรุ่นต่อๆไป